Khmer First Close

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឬជនបរទេស ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំបណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស នៅពេលមន្រ្តីក្រសួងការងារចុះធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសដល់ទីតាំងផ្ទាល់

ដោយ៖ ម៉ក់ ម៉ារឌី ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានជាតិ 1122
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឬជនបរទេស ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំបណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស នៅពេលមន្រ្តីក្រសួងការងារចុះធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសដល់ទីតាំងផ្ទាល់ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឬជនបរទេស ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំបណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស នៅពេលមន្រ្តីក្រសួងការងារចុះធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសដល់ទីតាំងផ្ទាល់

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ ឬនាយកសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឬជនបរទេស ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំបណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស នៅពេលមន្រ្តីក្រសួងការងារចុះធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសដល់ទីតាំងផ្ទាល់។

អត្ថបទទាក់ទង